Werking ILED

ILED staat voor Inorganic Light Emitting Diode. Dit ter onderscheiding van OLED dat staat voor Organanic Light Emitting Diode. Het verschil zit in het toegepaste materiaal waarvan de led gemaakt is en hoe het licht verdeeld wordt. De OLED levert zijn licht via een grote oppervlakte, waar een ILED vanuit een enkele punt levert. De ILED wordt gewoon LED genoemd.

Een LED wekt licht op d.m.v. elektro luminescentie. Het principe is als volgt te begrijpen. Er zijn twee delen materiaal van zuivere samenstelling, maar elk deel is evenwel “vervuild” met een specifieke stof. Het zorgt ervoor dat het ene deel positieve deeltjes bevat en het andere deel negatieve deeltjes. Door die twee delen (+) en (-) tegen elkaar te zetten zal er in een hele smalle zone de + en – deeltjes naar elkaar toestromen en neutraal worden. Die smalle zone wordt de junctie genoemd. Tot zover gebeurd er qua lichtopwekking weinig.

Op het moment dat op het + deel een positieve spanning wordt aangelegd en op het negatieve deel een negatieve spanning, zal er een stroom van positieve en negatieve deeltjes opgang komen die naar de junctie toe stromen en vervolgens in de junctie bij elkaar komen. De deeltjes voegen zich samen onder afgifte van licht.

Dit licht echter heeft een hele specifieke kleur; rood, oranje, groen, blauw enz. Die kleur is afhankelijk van het materiaal en de “vervuiling” die gebruikt wordt. Omwille van kosten, productie eenvoud enz., is de blauwe led gekozen als basis voor de opwekking van wit licht. Door nu dezelfde categorie fluorescentiepoeders op de led aan te brengen, wordt het blauwe licht omgezet in wit licht.

De belofte van led is, dat de energie efficiency van het systeem veel hoger kan zijn dan de huidige technieken. Maar dit moment is led even efficiënt of slechter en is het wel nog duurder in aanschaf. Als vervanger van gloei- en halogeen lampen is het inmiddels een goed alternatief, maar de dimbaarheid is altijd te garanderen.

De verwachting is dat in 2015/2016 betaalbare, gemakkelijk dimbare producten te koop zullen zijn.