Thuiswinkel Waarborg

Om u een bepaalde zekerheid te kunnen bieden dat wij alle bestellingen en leveringen volgens de juiste wet -en regelgeving zullen uitvoeren hebben wij ons aangesloten bij de Nederlandse thuiswinkel organisatie. Dit is het keurmerk van de branchevereniging voor bedrijven die producten en/of diensten verkopen aan consumenten o.a. via internet.

Voor u betekent het Thuiswinkel Waarborg niet alleen dat wij ons houden aan de juiste wet- en regelgeving, maar ook aan de opgestelde gedragscodes van de vereniging. 
Wanneer u iets koopt bij ons of andere leden van Thuiswinkel.org heeft u recht op:

Helderheid over met wie u zaken doet
- Vermelding van identiteit, inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel en feitelijke adres van het bedrijf
- Gemakkelijk, rechtstreeks en permanent toegang tot bedrijfsgegevens middels de Verklaring Thuiswinkel Waarborg

Oplossen klachten en geschillen
- Duidelijke informatie over hoe en op welk adres u met klachten terecht kan
- Bemiddeling klachten en geschillen via Thuiswinkel.org- Het behandelen van uw klacht door een onafhankelijk geschillencommissie

Duidelijke garanties en voorwaarden
- Duidelijke informatie over service na aankoop en commerciële garanties
- Duidelijke informatie over de voorwaarden 

De gedragsregels verwijzen naar bindende algemene voorwaarden en adequate geschillenbeslechting. Onderwerpen die in de gedragregels Thuiswinkel Waarborg zijn vastgelegd hebben betrekking op:
- Informatieplicht 
- Vervangende goederen en diensten 
- Herroepingsrecht 
- Terugbetaling 
- Privacy 
- Grensoverschrijdende reacties 
- Geschillenbeslechting